Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
324

XV K 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XV K 67/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Hubert Półkośnik Protokolant: Adam Kruglicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2014 r. sprawy: M. G. , syna B. i E. z domu N. , urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 12 października 2013 roku o godz. 19:50 w B. na ulicy (...) . (...) w ruchu lądowym prowadził samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...)
Czytaj więcej»

XIII W 6109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obwiniony kierował nie w pełni sprawnym ciągnikiem (brak lusterek bocznych), nie sygnalizował manewru skrętu w lewo i miał unieruchomioną opatrunkiem gipsowym lewą rękę. Powyższe fakty w połączeniu z ewidentnym niedosłuchem i obniżeniem zdolności psychomotorycznych w związku z wiekiem (83 lata w dniu zdarzenia) powodują, że jako kierowca (...)
Sygn. akt XIII W 6109/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Protokolant Dawid Fedorczuk przy udziale oskarżyciela T. Ś. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 kwietnia i 3 czerwca 2014 r. sprawy A. K. (1) , s. K. i M. z domu G. , ur. (...) w K. obwinionego o to, że: 1 w dniu 24 sierpnia 2013r. około godz. 10.10 w m. K. pow. (...) kierując ciągnikiem rolniczym m-ki U. o n
Czytaj więcej»

XIII W 4877/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uczestnik imprezy masowej otrzymując od służb porządkowych polecenie oddania przedmiotu do depozytu pod rygorem niewpuszczenia na imprezę ma do wyboru albo zastosować się do polecenia albo opuścić imprezę. Charakter i specyfika czynności kontrolnych, w tym konieczność sprawnego ich przeprowadzenia przy znacznej liczbie uczestników, wykluczają (...)
Sygn. akt XIII W 4877/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XIII Karny w składzie: PrzewodniczącySędzia SR Artur Andrysewicz ProtokolantPaweł Karpiesiuk w obecności oskarżyciela A. K. po rozpoznaniu dnia 25 lutego, 8 kwietnia i 13 maja 2014 r. w B. sprawy: 1. A. T. (1) s. M. i A. z d. M. , ur. (...) w B. 2. R. W. (1) , s. M. i B. z d. Z. , ur. (...) w B. 3. M. N. (1) , s. W. i H. z d. F. , ur. (...) w B. 4. Ł. K. (1) s. M. i H. z d. K
Czytaj więcej»

XV K 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-02-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z drugiej jednak strony, rzeczą powszechnie znaną jest, że od dłuższego już czasu policja nie przyjmuje mandatów gotówkowych. Wystawia jedynie mandaty kredytowe. Taki system obowiązuje już od lat, a zatem każdy przeciętny obywatel winien wiedzieć i wie o takim stanie rzeczy. Dlatego tez słowa oskarżonego, że da 100 zł, mogły być uznane za (...)
Sygn. akt XV K 42/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Andrzeja Olszewskiego po rozpoznaniu w dniach 25.01., 18.02.2013 roku sprawy: A. W. , s. A. i L. z d. J. , ur. (...) w H. oskarżonego o to, że: dnia 21 października 2012 r. w B. przy ul. (...) , obiecał udzielenia korzyści majątkowej przeprowadzającym interwencję fun
Czytaj więcej»

XV K 144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie oskarżonego polegające na najechaniu na funkcjonariusza policji, któremu udało się uniknąć doznania obrażeń poprzez odskoczenie na bok lub wskoczenie z powrotem do radiowozu, wyczerpuje znamiona użycia przemocy w celu zmuszenia policjanta do odstąpienia od czynności legitymowania i badania stanu trzeźwości kierowcy. Oskarżony w (...)
Sygn. akt XV K 144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Bartłomieja Horby po rozpoznaniu w dniu 23.04.2014 r. sprawy: B. B. , s. W. i J. z d. F. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 grudnia 2013 roku w B. przy ulicy (...) używając samochodu marki M. o nr rej. (...) dopuścił się czynnej napaści na funkcjon
Czytaj więcej»

XV K 502/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dlatego też należało przyjąć, że oskarżony chciał wręczyć i de facto wręczył, kładąc obok uda policjanta banknot, łapówkę. W ocenie Sądu takie działanie wypełniło znamiona typu podstawowego, czyli opisane w art. 229 § 1 k.k., a nie w art. 229 § 3 k.k. Po pierwsze nie wskazano w zarzucie o naruszenie jakiego konkretnie przepisu prawa chodziło (...)
Sygn. akt XV K 502/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Mirosławy Mikuckiej po rozpoznaniu w dniach 17.10, 9.12.2013 r. sprawy: U. K. , s. A. i N. z d. K. , ur. (...) w N. ( B. ) oskarżonego o to, że: w dniu 8 marca 2013 roku w B. w Galerii Handlowej (...) przy ul. (...) wręczył funkcjonariuszowi policji asp. B. L. , ko
Czytaj więcej»

XV K 742/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Kontratypem pozaustawowym, w ocenie Sądu, nie jest też tzw. „prowokacja dziennikarska”. W tej kwestii pojawiają się rozbieżne stanowiska w doktrynie. Jednakże zgodzić się należy zdecydowanie z poglądem, że nie jest to kontratyp i nie zwalnia automatycznie z odpowiedzialności karnej dziennikarza, jeżeli realizując materiał popełnił on (...)
Sygn. akt XV K 742/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Piotra Karola Bilewicza po rozpoznaniu w dniach 02.09., 10.10. i 14.11.2013 r. sprawy: E. G. - T. , s. J. i I. z d. G. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: I w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 roku w B. działając w krótkich odstępach cz
Czytaj więcej»

XV K 391/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reasumując po analizie wszystkich dowodów, świadczących zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonej (art. 4 kpk), mamy pewność bądź kierując się treścią art. 5 § 2 kpk (powstałe wątpliwości, których nie można usunąć, należy poczytywać na korzyść oskarżonego) nie możemy wykluczyć możliwości, że pokrzywdzeni mieli wiedzę o braku (...)
Sygn. akt XV K 391/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu w dniach 30.04.2013 r., 16.05.2013 r., 12.09.2013 r., 10.10.2013 r., 28.11.2013 r., 19.12.2013 r. i 9.01.2014 r. sprawy: M. G. (1) z domu S. , córki M. i H. z domu K. , urodz. (...) w Z. , oskarżonej o to, że: I we wrześni
Czytaj więcej»

XV K 305/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Komputer został przekazany w całości z urządzeniami peryferyjnymi oraz w torbie. Co więcej, biorąc po uwagę wiedzę i doświadczenie przeciętnie myślącego człowieka, powyższa okoliczność skłania raczej do wniosku, iż jeżeli dana osoba korzysta z komputera, znając do niego hasło dostępu to jest jego właścicielem. Sam fakt obniżonej ceny w tym (...)
sygnatura akt XV K 305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie Przewodniczący SSR Marek Dąbrowski Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Jolanty Kropiewnickiej po rozpoznaniu w dniach 16.05., 6.06., 11.08., 12.09. oraz 15.10.2014 r. sprawy: 1 P. K. (1) , s. A. i J. z d. M. , ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w okresie od 28 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku w B. przy ul. (...) działają
Czytaj więcej»

XV K 326/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wolą oskarżonego było przywłaszczenie wypożyczonej myjki i rozporządzenie nią jak właściciel, bo jeżeli ją przekazał bliżej nieustalonej osobie, to zachował się jak właściciel rzeczy, który może rozporządzać swoją własnością w dowolny sposób. W ocenie Sądu była to rzecz powierzona oskarżonemu na okres jednego dnia, na podstawie umowy najmu. (...)
XV K 326/13 UZASADNIENIE Na podstawie materiału dowodowego, zebranego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 13.07.2012 r. C. K. udał się do wypożyczalni narzędzi przy ul. (...) w B. . Właścicielem wypożyczalni był M. M. . C. K. wypożyczył myjkę marki K. o wartości 1000 zł. Wypożyczył ten sprzęt na 1 dzień. Opłata za wypożyczenie wynosiła 40 zł za dzień. Została podpisana umowa najmu. Jednakże C. K. nie zwrócił myjki w dniu 14.07.2012 r. Przekazał ją bliżej nieustalonemu Rosja
Czytaj więcej»