Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
313

XV K 140/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podzielając wnioski opinii biegłych odnośnie naruszenia przez pokrzywdzoną zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym polegającego na prowadzeniu pojazdu bez użycia pasów bezpieczeństwa i odnośnie wpływu tej okoliczności na rozmiar obrażeń jej ciała, Sąd przypisał oskarżonemu popełnienie czynu z art. 177 § 1 kk. Niezasadnym byłoby uznanie, że (...)
Sygn. akt XV K 140/13 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy Sąd dokonał następujących ustaleń faktycznych: Dnia 24 listopada 2012r. S. B. (1) kierowała samochodem osobowym marki S. nr rej. (...) w B. . Kobieta poruszała się środkowym pasem ul. (...) w kierunku ul. (...) . Wspólnie z S. B. jako pasażerowie jechali Ł. G. (1) zajmujący miejsce obok kierowcy oraz K. U. (1) i M. K. (1) siedzący na tylnej kanapie. Kobieta nie miała zapiętych pasów be
Czytaj więcej»

XV K 144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie oskarżonego polegające na najechaniu na funkcjonariusza policji, któremu udało się uniknąć doznania obrażeń poprzez odskoczenie na bok lub wskoczenie z powrotem do radiowozu, wyczerpuje znamiona użycia przemocy w celu zmuszenia policjanta do odstąpienia od czynności legitymowania i badania stanu trzeźwości kierowcy. Oskarżony w (...)
Sygn. akt XV K 144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Bartłomieja Horby po rozpoznaniu w dniu 23.04.2014 r. sprawy: B. B. , s. W. i J. z d. F. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 grudnia 2013 roku w B. przy ulicy (...) używając samochodu marki M. o nr rej. (...) dopuścił się czynnej napaści na funkcjon
Czytaj więcej»

XV K 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XV K 195/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Jurzyk Protokolant Anna Turowska przy udziale Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu dnia 09.04.2014 r. sprawy B. L. s. H. i S. z d. S. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że w dniu 21 maja 2013 roku około godziny 19:30 w B. na ulicy (...) prowadził motocykl marki Y. (...) będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziły
Czytaj więcej»

XV K 742/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Kontratypem pozaustawowym, w ocenie Sądu, nie jest też tzw. „prowokacja dziennikarska”. W tej kwestii pojawiają się rozbieżne stanowiska w doktrynie. Jednakże zgodzić się należy zdecydowanie z poglądem, że nie jest to kontratyp i nie zwalnia automatycznie z odpowiedzialności karnej dziennikarza, jeżeli realizując materiał popełnił on (...)
Sygn. akt XV K 742/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Piotra Karola Bilewicza po rozpoznaniu w dniach 02.09., 10.10. i 14.11.2013 r. sprawy: E. G. - T. , s. J. i I. z d. G. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: I w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 roku w B. działając w krótkich odstępach cz
Czytaj więcej»

XV K 792/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z przyjętym poglądem doktryny przez „żądanie” określone w art. 193 kk należy rozumieć stanowcze i wyraźne (a nie tylko dorozumiane) wyrażenie woli osoby uprawnionej, które ma zmierzać do tego, aby osoba opuściła jego lokal.
Sygn. akt XV K 792/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu w dniach 17.12.2013 r. i 9.01.2014 r. sprawy: D. J. , syna E. i D. z domu T. , urodz. (...) w G. , oskarżonego o to, że: I w dniu 29 stycznia 2013 r. w B. przy ul. (...) podawał się za funkcjonariusza Policji, okazując ide
Czytaj więcej»

XV K 1323/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez dokument stwierdzający tożsamość w rozumieniu art. 275 § 1 kk należy uważać także dokument paszportowy należący do cudzoziemca, kartę stałego pobytu, kartę czasowego pobytu, dokument podróży, tymczasowy dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości lub wiza (zawierająca imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografię) w (...)
Sygn. akt XV K 1323/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: I.Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Łukasza Janysta po rozpoznaniu w dniach 14.11.2013 r., 5.12.2013 r. i 17.12.2013 r. sprawy: M. O. , syna Z. i H. z domu T. , urodz. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w nocy 26 maja 2013 r. w B. w klubie (...) dokonał przywłaszczenia paszportu seria i nume
Czytaj więcej»

XV K 881/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżeni nie dopełnili swoich obowiązków jako funkcjonariusze publiczni, gdyż będąc uprawnionymi i zobowiązanymi do czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z art. 97 kw, nie wypełniali tych obowiązków przestrzegając prawa ani też rzetelnie i bezstronnie. Doszło do (...)
Sygn. akt XV K 881/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Małgorzata Maliszewska Przy udziale Prokuratora Marty Olszewskiej i Marka Bogacewicza po rozpoznaniu w dniach: 14.09, 17 i 19.10, 23 i 30.11.2012 r., 18.01, 1.03.2013 r., 10.01, 21.02, 29.10.2014 r. sprawy: 1. A. P. urodzonego (...) w B. syna M. i T. z domu G. oskarżonego o to, że: I. w okresie od 19.10.20
Czytaj więcej»

XV K 1483/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

sygnatura akt XV K 1483/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Marek Dąbrowski Protokolant Małgorzata Maliszewska przy udziale Prokuratora Łukasza Janysta i Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu w dniach 23.12.2013 r., oraz 24.04.2014 r. sprawy M. W. s. W. i A. z d. Dobosz, ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w okresie od 15 lipca 2009 r. do 10 września 2009 r. w B. przy ul. (...) działając
Czytaj więcej»

VIII GC 1320/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy najętej jest niezależna od winy wynajmującego oraz od jego wiedzy o wadach, a zatem ma charakter obiektywny
Sygn. akt VIII GC 1320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Karolina Matyjaszek-Minta Protokolant: Katarzyna Borowik po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda M. Z. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

VIII GC 1438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 par. 1 ksh należy liczyć od dnia wpisu do rejestru na podstawie art. 41 pkt. 4 ustawy o KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak majątku spółki, albowiem od tego dnia wierzyciel dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia
Sygn. akt VIII GC 1438/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. L. o zapłatę I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego Z. L. kwotę 1 217,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»