Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
318

II Ns 3206/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 3206/13 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. B. wniósł o zabezpieczenie spadku po D. B. , zmarłej dnia 23 marca 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałej w B. przy ulicy (...) , poprzez nakazanie wpisania stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nr (...) prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , położonej w B. przy ulicy (...) , a mianowicie o niezgodności stanu prawnego z niej wynikającego z rzeczywistym stanem prawnym oraz złożenie do depozytu sądowego środkó
Czytaj więcej»

II Ns 3303/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: II Ns 3303/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Anna Kurianowicz po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. (1) z udziałem P. K. , G. C. B. K. (1) O otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia praw do spadku po T. C. I Stwierdza, że spadek po T. C. c. W. i J. , zmarłej dnia 27 maja 2013
Czytaj więcej»

II Ns 3368/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3368/13 POSTANOWIENIE Dnia 04 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Piotr Jacek Sochacki po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. z udziałem J. G. , U. K. o podział majątku wspólnego i dział spadku postanawia: I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego M. P. i R. P. (1) wchodzi własność nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewiden
Czytaj więcej»

II Ns 3632/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3632/17 POSTANOWIENIE Dnia 06 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Elżbieta Mucharska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 roku w Białymstoku na rozprawie z wniosku E. K. z udziałem H. M. o zniesienie współwłasności postanawia: I Ustalić, iż przedmiotem zniesienia współwłasności E. K. w 477/480 części i H. M. w 3/480 części jest nieruchomość zabudowana położona we wsi W. gmina W. ,
Czytaj więcej»

II Ns 3738/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3738/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Krzysztof Olechno po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku E. A. , K. M. z udziałem M. R. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia: 1 Zezwolić E. A. i K. M. na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, po
Czytaj więcej»

II Ns 3785/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3785/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Białymstoku na rozprawie z wniosku M. Ł. z udziałem E. Z. o podział majątku wspólnego postanawia : I. Ustalić, iż w skład majątku wspólnego E. Z. i M. Ł. wchodzą : 1) ruchomości o łącznej wartości 8455 zł. w postaci: a) zestaw mebli pokojowych, stolik okolic
Czytaj więcej»

II Ns 4681/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-09-08

Data publikacji: 2014-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 4681/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Marta Staworko po rozpoznaniu w dniu 08 września 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku I. K. (1) z udziałem A. B. , K. C. o dział spadku postanawia : I Ustalić, iż w skład spadku po Z. C. wchodzi: 1 odrębna własność lokalu mieszkalnego o numerze (...) położonego w B. w budynku numer (...) przy ulicy
Czytaj więcej»

II Ns 4804/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 4804/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w B. w składzie : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Justyna Daciuk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Banku (...) S.A. w W. z udziałem L. C. , J. C. (1) , J. C. (2) , W. C. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia : I Stwierdzić, że spadek po W. C. (2) , synu A. i A. , zmarłego dnia 19 czerwca 2013 roku w B. , ostatnie miejsce zwykłe
Czytaj więcej»

VII K 984/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane
Sygn. akt VII K 984/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Elżbieta Bożena Pasiuk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu dnia 30.12.2013 r., 15.01.2014 r. sprawy: B. W. (1) urodzonego dnia (...) w E. syna Z. i H. z domu K. oskarżonego o to, że: w dniu 8 października 2013 r. około godz. 17:00 w B. na ul. (...) / Generała S. prowadził samochód osobowy marki C. o n
Czytaj więcej»

VII K 1077/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt VII K 1077/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Dakowicz Protokolant Małgorzata Sojko w obecności Prokuratora Jarosława Gały po rozpoznaniu dnia 10 marca 2014r. w B. na posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawy T. C. syna S. i B. z domu G. urodzonego (...) w B. podejrzanego o to, że: w dniu 31 października 2013 roku w B. przy ul. (...) , znajdu
Czytaj więcej»