Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
282

VI P 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Nie można zgodzić się z oceną strony pozwanej, że zachowanie powoda łamie zasadę dbałości o dobro zakładu pracy określoną w art 100 k.p. Zasada ta nabiera innego znaczenia w przypadku urzędu, którego zadaniem jest dbanie o dobro publiczne. Urząd Miasta jest organem pomocniczym, służącym Prezydentowi jako organowi gminy, do działania na (...)
Sygn. akt VI P 322/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Ławnicy Małgorzata Mackiewicz Urszula Masłowska Protokolant Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 roku w B. sprawy z powództwa S. W. (1) przeciwko Urzędowi Miejskiemu w B. o przywrócenie do pracy I Przywraca powoda S. W. (1) do pracy w pozwanym Urzędzie Miejsk
Czytaj więcej»

VI P 298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie zatem przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być podana w piśmie zawierającym oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy bez wypowiedzenia.
Sygn. akt VI P 298/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Ryszard Woronowicz Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko A. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w B. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanej A. M. prowad
Czytaj więcej»

VI P 346/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka wnosiła o zasądzenie od pozwanej szkoły odszkodowania za niezgodne z prawem przeniesienie w stan nieczynny, które to roszczenie zostało odrzucone w sprawie o przywrócenie do pracy powódki na dotychczasowych warunkach
Sygn. akt VI P 346/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Irena Opolska Ławnicy: Nina Jaświłowicz-Daniluk Antonina Łantowska Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i (...) w B. o odszkodowanie za niezgodne z prawem przeniesienie powódki w
Czytaj więcej»

VI P 431/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…)Sąd zwraca również uwagę na pewną coraz popularniejszą postawę pracodawców odnośnie godzin pracy. Pracodawcy częściej niż we wcześniejszych okresach zezwalają swoim pracownikom na wykonywanie czynności służbowych w elastycznych, wybranych godzinach. Mają bowiem na uwadze także inne zobowiązania swoich pracowników. Elastyczne godziny pracy (...)
Sygn. akt VI P 431/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Bogumiła Borowska Irena Trofimiuk Protokolant: Małgorzata Skiepko po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. oraz M. J. przeciwko Ł. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (
Czytaj więcej»

VI P 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Trzeba też mieć na uwadze treść art. 130 § 3 k.p., zgodnie z którym wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 k.p., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem (...)
Sygn. akt VI P 435/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant Justyna Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2014 r. w Białymstoku sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) w B. na rzecz powódki K. S. kwotę 5251,60 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych
Czytaj więcej»

VI P 439/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Katalog trybów rozwiązania umowy o pracę ulokowany jest w art. 30 § 1 k.p. Stosownie do tego przepisu umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu (...)
Sygn. akt VI P 439/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N. o sprostowanie świadectwa pracy I. Nakazuje pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialno
Czytaj więcej»

VI P 582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 582/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko A. J. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego I Oddala powództwo o u
Czytaj więcej»

VI P 621/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870.) pracownikowi służy prawo do określonej kontroli, przez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Rozporządzenie to nie wskazuje czy i ewentualnie w (...)
Sygn. akt VI P 621/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o sprostowanie protokołu powypadkowego I Nakazuje pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w K. sprostowanie protokołu (...) ustalenia okol
Czytaj więcej»

VI P 623/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: należy zauważyć ,że powód nie otrzymał od pracodawcy wypowiedzenia wyłącznie w trybie art. 30 § 1 pkt.2 kp ale, jak należy rozumieć (…)w trybie art.10 ustawy 13 lipca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (…) , a te uregulowania prawne wskazują na konieczność (...)
Sygn. akt VI P 623/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Alina Pawluczuk Tomasz Władysław Śnieć Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko J. K. (2) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji (...) J. K. (2) w K. o odszk
Czytaj więcej»

I C 2139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie wartości pozostałości pojazdu w ramach szkody całkowitej winno odbywać się w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia i OWU jakie wiążą strony a nie hipotetycznego odwoływania się przez pozwanego do wyliczonej wartości w systemie info – Ekspert.
Sygn. akt: I C 2139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Głos Protokolant: Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 4600 zł I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3800 zł ( trzy tysiące osiemset złotyc
Czytaj więcej»