Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
313

II Ns 4804/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 4804/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w B. w składzie : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Justyna Daciuk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Banku (...) S.A. w W. z udziałem L. C. , J. C. (1) , J. C. (2) , W. C. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia : I Stwierdzić, że spadek po W. C. (2) , synu A. i A. , zmarłego dnia 19 czerwca 2013 roku w B. , ostatnie miejsce zwykłe
Czytaj więcej»

II Ns 4852/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: II Ns 4852/13 POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Sylwia Łazuk po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. przy udziale K. B. , I. B. , A. T. o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia praw do spadku po B. B. (1) I Stwierdza, że spadek po B. B. (1) , synu J. i J. , zmarłym w dniu 12 września 2013 ro
Czytaj więcej»

II Ns 5224/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 5224/14 POSTANOWIENIE Dnia 09 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku J. M. z udziałem H. M. o podział majątku wspólnego postanawia : I. Ustalić, iż w skład majątku wspólnego H. M. i J. M. wchodzi odrębna własność lokalu mieszkalnego o numerze (...) położonego w B. przy ulicy (
Czytaj więcej»

II Co 1282/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. ograniczenie z art. 831 § 1 pkt 2 k.p.c. dotyczy również środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ma zastosowanie do zajęcia rachunku bankowego. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że źródło pochodzenia tych środków po wpłynięciu na rachunek bankowy nie ma znaczenia. Jest tak dlatego, że odmienna interpretacja oznaczałaby obejście (...)
Sygn. akt II Co 1282/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Przedsiębiorstwo (...) w B. z udziałem zobowiązanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na skutek skargi zobowiązanego na czynnoś
Czytaj więcej»

II Co 1724/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „W sytuacji zaistnienia tzw. zbiegu egzekucji komorniczych, komornik przekazujący sprawę, nie ustala odrębnie wydanym postanowieniem kosztów dotychczasowej egzekucji, tylko je rozlicza, tzn. odnotowuje ich zakres oraz to, czy i w jakiej części oraz przez kogo zostały uiszczone. Ustalenie kosztów egzekucji następuje w takiej sytuacji dopiero (...)
Sygn. akt II Co 1724/14 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Gosiewski po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w B. przeciwko dłużniczce M. J. o egzekucję świadczeń pieniężnych na skutek skargi wierzyciela - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. na po
Czytaj więcej»

II Co 2727/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: do zastosowania wskazanej w art. 791 § 1 k.p.c. instytucji istotne jest, aby wejście w posiadanie przez osobę władającą lokalem nastąpiło po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny, a nie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W sprawie tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie o podaniu się (...)
Sygn. akt II Co 2727/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy B. – Zarządu Mienia (...) w B. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o wydanie i zapłatę ze skargi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

II Co 3538/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-09-26

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika ustalana na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie może przekraczać 5 % wartości odnalezionego majątku, z którego możliwe będzie prowadzenie egzekucji w sprawie, a zatem ta wartość bazowa nie może przekraczać wysokości egzekwowanego w sprawie roszczenia, nawet w (...)
Sygn. akt II Co 3538/14 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Sekcja Egzekucyjna Wydziału II Cywilnego w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedziba w W. przeciwko dłużnikowi Z. A. na skutek skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A. B. z dnia 14 sierpnia 201
Czytaj więcej»

II Co 4314/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli Komornik Sądowy prowadzi egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi na podstawie pierwszego tytułu wykonawczego, który nie zawiera ograniczenia przedmiotowego egzekucji, to nie występuje potrzeba wszczynania odrębnego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego numer 2, wydanego jedynie w celu prowadzenia egzekucji z (...)
Sygn. akt II Co 4314/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela R. K. z udziałem dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na skutek skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku E. D. w spr
Czytaj więcej»

III K 1335/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III K 1335/13 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Zawadzka-Lotko Protokolant: Beata Małyszko przy udziale Prokuratora Elwira Laskowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2014 roku sprawy M. S. , urodzonego (...) w B. , syna A. I I. z domu J. , skazanego: 1 prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 września 2002 r. w sprawie o syg
Czytaj więcej»

IV RC 219/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kontynuowanie nauki przez pełnoletnią pozwaną poza granicami kraju, celem zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych nie może być przesłanką do utrzymania obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt IV RC 219/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 września 2014 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 roku w Białymstoku sprawy z powództwa K. R. (1) przeciwko I. E. R. (1) o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 28 marca 2014 roku obowiązku alimentacyjnego powoda
Czytaj więcej»