Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
308

VI P 298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie zatem przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być podana w piśmie zawierającym oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy bez wypowiedzenia.
Sygn. akt VI P 298/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Ryszard Woronowicz Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko A. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w B. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanej A. M. prowad
Czytaj więcej»

VI P 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Nie można zgodzić się z oceną strony pozwanej, że zachowanie powoda łamie zasadę dbałości o dobro zakładu pracy określoną w art 100 k.p. Zasada ta nabiera innego znaczenia w przypadku urzędu, którego zadaniem jest dbanie o dobro publiczne. Urząd Miasta jest organem pomocniczym, służącym Prezydentowi jako organowi gminy, do działania na (...)
Sygn. akt VI P 322/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Ławnicy Małgorzata Mackiewicz Urszula Masłowska Protokolant Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 roku w B. sprawy z powództwa S. W. (1) przeciwko Urzędowi Miejskiemu w B. o przywrócenie do pracy I Przywraca powoda S. W. (1) do pracy w pozwanym Urzędzie Miejsk
Czytaj więcej»

VI P 346/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka wnosiła o zasądzenie od pozwanej szkoły odszkodowania za niezgodne z prawem przeniesienie w stan nieczynny, które to roszczenie zostało odrzucone w sprawie o przywrócenie do pracy powódki na dotychczasowych warunkach
Sygn. akt VI P 346/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Irena Opolska Ławnicy: Nina Jaświłowicz-Daniluk Antonina Łantowska Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i (...) w B. o odszkodowanie za niezgodne z prawem przeniesienie powódki w
Czytaj więcej»

VI P 353/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na brak legitymacji biernej pozwanej. Strona pozwana nie była pracodawcą powoda. W myśl bowiem art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Jak wskazał SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 września (...)
Sygn. akt VI P 353/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia Marta Kiszowara Protokolant: Agnieszka Niecikowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko Gminie B. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego. Sygn. akt VI P 353/19 UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

VI P 431/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…)Sąd zwraca również uwagę na pewną coraz popularniejszą postawę pracodawców odnośnie godzin pracy. Pracodawcy częściej niż we wcześniejszych okresach zezwalają swoim pracownikom na wykonywanie czynności służbowych w elastycznych, wybranych godzinach. Mają bowiem na uwadze także inne zobowiązania swoich pracowników. Elastyczne godziny pracy (...)
Sygn. akt VI P 431/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Bogumiła Borowska Irena Trofimiuk Protokolant: Małgorzata Skiepko po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. oraz M. J. przeciwko Ł. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (
Czytaj więcej»

VI P 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Trzeba też mieć na uwadze treść art. 130 § 3 k.p., zgodnie z którym wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 k.p., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem (...)
Sygn. akt VI P 435/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant Justyna Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2014 r. w Białymstoku sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) w B. na rzecz powódki K. S. kwotę 5251,60 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych
Czytaj więcej»

VI P 491/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma podstaw prawnych powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego rozumiane jako dokonanie przez sąd zmian w dokumencie tego protokołu w zakresie opisu stanu faktycznego wypadku
Sygn. akt VI P 491/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Maciej Łukaszewicz Protokolant Jakub Pogorzelski po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko J. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) J. P. o sprostowanie protokołu powypadkowego I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda R. M. n
Czytaj więcej»

VI P 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-04-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „(…) w razie ustalenia, iż zawarta przez strony umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, rozstrzygająca o jej typie powinna być in concreto wola stron ”.
Sygn. akt VI P 534/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Barbara Bajda Krystyna Bućko Protokolant: Klaudia Łapińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Gminnej Spółdzielni (...) w M. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę wynagrodzenia I Powództwo oddala. II Zasądz
Czytaj więcej»

VI P 582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 582/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko A. J. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego I Oddala powództwo o u
Czytaj więcej»

IV RC 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie nauki na innym kierunku przez pełnoletnie dziecko nie może pociągnąć za sobą ujemnych skutków finansowych dla zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego
Sygn. akt IV RC 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st.sekr.sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Białymstoku sprawy z powództwa L. B. przeciwko I. T. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 1 września 2014 roku obowiązku alimentacyjnego powoda L. B. wobec
Czytaj więcej»