Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
308

II Ns 3185/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3185/09 POSTANOWIENIE Dnia 04 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. O. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I Ustanowić służebność przesyłu obciążającą nieruchomość o numerach geodezyjnych (...) położoną w obrębie wsi Ł. gmina T.
Czytaj więcej»

II Ns 3206/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 3206/13 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. B. wniósł o zabezpieczenie spadku po D. B. , zmarłej dnia 23 marca 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałej w B. przy ulicy (...) , poprzez nakazanie wpisania stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nr (...) prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , położonej w B. przy ulicy (...) , a mianowicie o niezgodności stanu prawnego z niej wynikającego z rzeczywistym stanem prawnym oraz złożenie do depozytu sądowego środkó
Czytaj więcej»

II Ns 3303/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: II Ns 3303/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Anna Kurianowicz po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. (1) z udziałem P. K. , G. C. B. K. (1) O otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia praw do spadku po T. C. I Stwierdza, że spadek po T. C. c. W. i J. , zmarłej dnia 27 maja 2013
Czytaj więcej»

II Ns 3368/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3368/13 POSTANOWIENIE Dnia 04 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Piotr Jacek Sochacki po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. z udziałem J. G. , U. K. o podział majątku wspólnego i dział spadku postanawia: I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego M. P. i R. P. (1) wchodzi własność nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewiden
Czytaj więcej»

II Ns 3632/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3632/17 POSTANOWIENIE Dnia 06 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Elżbieta Mucharska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 roku w Białymstoku na rozprawie z wniosku E. K. z udziałem H. M. o zniesienie współwłasności postanawia: I Ustalić, iż przedmiotem zniesienia współwłasności E. K. w 477/480 części i H. M. w 3/480 części jest nieruchomość zabudowana położona we wsi W. gmina W. ,
Czytaj więcej»

II Ns 3940/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3940/14 POSTANOWIENIE Dnia 07 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Mateusz Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku S. B. z udziałem Gminy B. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I Stwierdzić, że spadek po M. K. , synu B. i J. , zmarłego dnia 18 sierpnia 2014 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałego w B. przy ulicy (.
Czytaj więcej»

II Ns 4681/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-09-08

Data publikacji: 2014-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 4681/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Marta Staworko po rozpoznaniu w dniu 08 września 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku I. K. (1) z udziałem A. B. , K. C. o dział spadku postanawia : I Ustalić, iż w skład spadku po Z. C. wchodzi: 1 odrębna własność lokalu mieszkalnego o numerze (...) położonego w B. w budynku numer (...) przy ulicy
Czytaj więcej»

II Ns 4804/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 4804/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w B. w składzie : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Justyna Daciuk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Banku (...) S.A. w W. z udziałem L. C. , J. C. (1) , J. C. (2) , W. C. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia : I Stwierdzić, że spadek po W. C. (2) , synu A. i A. , zmarłego dnia 19 czerwca 2013 roku w B. , ostatnie miejsce zwykłe
Czytaj więcej»

II Ns 4852/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: II Ns 4852/13 POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Sylwia Łazuk po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. przy udziale K. B. , I. B. , A. T. o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia praw do spadku po B. B. (1) I Stwierdza, że spadek po B. B. (1) , synu J. i J. , zmarłym w dniu 12 września 2013 ro
Czytaj więcej»

II Ns 5224/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 5224/14 POSTANOWIENIE Dnia 09 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku J. M. z udziałem H. M. o podział majątku wspólnego postanawia : I. Ustalić, iż w skład majątku wspólnego H. M. i J. M. wchodzi odrębna własność lokalu mieszkalnego o numerze (...) położonego w B. przy ulicy (
Czytaj więcej»