Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
308

IV RC 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie nauki na innym kierunku przez pełnoletnie dziecko nie może pociągnąć za sobą ujemnych skutków finansowych dla zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego
Sygn. akt IV RC 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st.sekr.sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Białymstoku sprawy z powództwa L. B. przeciwko I. T. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 1 września 2014 roku obowiązku alimentacyjnego powoda L. B. wobec
Czytaj więcej»

IV RC 533/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: osobiste starania o wychowanie uprawnionego ponoszone w części przez pozwanego podstawą do zasądzenia części kosztów utrzymania małoletniego dziecka
Sygn. akt IV RC 533/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku w Białymstoku sprawy z powództwa małoletniego K. C. reprezentowanego przez ustawową przedstawicielkę E. G. (1) przeciwko Ł. C. o alimenty I Zasądza od pozwanego Ł. C. na rzecz małoletniego
Czytaj więcej»

IV RC 571/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podjęcie zatrudnienia przez osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego decyduje o możliwości ustania obowiązku alimentacyjnego mimo kontynuowania przez pozwanego nauki w trybie zaocznym
Sygn. akt IV RC 571/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st.sekr.sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2017 roku w Białymstoku sprawy z powództwa D. S. przeciwko J. S. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 1 grudnia 2016 roku obowiązku alimentacyjnego powoda D. S. wobec pozwa
Czytaj więcej»

IV RC 758/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego dziecka uzależniona jest między innymi od możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych do jego alimentacji
Sygn. akt IV RC 758/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Białymstoku sprawy z powództwa małoletnich P. M. i D. M. reprezentowanych przez ustawową przedstawicielkę J. M. przeciwko R. M. alimenty I Zasądza od pozwanego R. M. na rzecz małoletniego
Czytaj więcej»

V RC 504/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zdobycie kwalifikacji zawodowych a ustanie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt V RC 504/16 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący :SSR Wiesława Jolanta Niemyjska Protokolant: Urszula Muraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa D. N. (1) przeciwko K. N. (1) o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego I. Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda D. N. (1) wobec pozwanego K. N. (1) ustalony uprzednio pra
Czytaj więcej»

V RC 762/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V RC 762/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Wiesława Jolanta Niemyjska Protokolant:st.sekr.sądowy Dorota Osmulska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy powództwa małoletnich A. K. (1) i P. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. K. (1) przeciwko D. K. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa D. K.
Czytaj więcej»

VI P 5/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Poinformowanie dyrektora samorządowej instytucji kultury przez organizatora kultury o zastosowaniu art.8 ust.4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wywołuje skutek równoznaczny z odwołaniem dyrektora z upływem trzech lat od dnia wejścia w (...)
Sygn. akt VI P 5/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Ławnicy Walentyna Siemieniuk, Hanna Maria Koc Protokolant Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. O. przeciwko Miejsko- Gminnemu Centrum (...) w C. o dopuszczenie do pracy i wynagrodzenie, ewentualnie o przywrócenie
Czytaj więcej»

VI P 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-14

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 49/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Irena Opolska Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko Spółdzielni (...) w B. o uchylenie kary nagany I Uchyla karę nagany z dnia 2.01.2014 r. nałożoną na powoda K. K. przez pozwaną Spółdzielnię (...) w B.
Czytaj więcej»

VI P 51/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powoda dotyczy świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wskazać zaś należy, że zgodnie z art. 1 k.p.c. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają otwartą drogę sądową jedynie w takim zakresie, w jakim ich rozpoznanie zostało sądom przekazane na mocy szczególnych uregulowań. Nie są to sprawy cywilne w znaczeniu materialnym, a (...)
Sygn. akt VI P 51/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Marta Kiszowara po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy I. K. przeciwko (...) - Serwis Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zasiłek chorobowy postanawia: Uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. UZASADNIENIE Powód I.
Czytaj więcej»

VI P 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Justyna Tarasiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o sprostowanie protokołu powypadkowego I Powództwo oddala. II Zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. K.
Czytaj więcej»