Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
313

VI P 491/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma podstaw prawnych powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego rozumiane jako dokonanie przez sąd zmian w dokumencie tego protokołu w zakresie opisu stanu faktycznego wypadku
Sygn. akt VI P 491/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Maciej Łukaszewicz Protokolant Jakub Pogorzelski po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko J. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) J. P. o sprostowanie protokołu powypadkowego I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda R. M. n
Czytaj więcej»

VI P 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-04-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „(…) w razie ustalenia, iż zawarta przez strony umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, rozstrzygająca o jej typie powinna być in concreto wola stron ”.
Sygn. akt VI P 534/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Barbara Bajda Krystyna Bućko Protokolant: Klaudia Łapińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Gminnej Spółdzielni (...) w M. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę wynagrodzenia I Powództwo oddala. II Zasądz
Czytaj więcej»

VI P 535/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd uznał, że pozwany wręczając powodowi we wrześniu . pismo stwierdzające, że stosunek pracy z nim wygasa z dniem 30 września nadużył prawa, gdyż postąpił sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, o których mówi art. 8 k.p. Natomiast jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa pracownika o odszkodowanie z tytułu (...)
Sygn. akt VI P 535/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Irena Data Edyta Charkiewicz Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko Politechnice B. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanego Politechniki B. na rzecz powoda A. C. kwotę 11 750,01
Czytaj więcej»

VI P 547/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 547/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Irena Data Romana Scholastyka Głowacka Protokolant: Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. U. przeciwko Zespołowi Szkół w S. o przywrócenie do pracy 1 Przywraca powódkę B. U. do pracy w pozwanym Zespole Szkół w S. n
Czytaj więcej»

VI P 556/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprostowanie świadectwa pracy –art.30§1 pkt2 k.p. poprzez dopisanie art.10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sygn. akt VI P 556/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Irena Opolska Protokolant: Agata Słomińska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko Administracji (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o sprostowanie świadectwa pracy Oddala powództwo. Sygn. akt VI P 556/13 UZASADNIENIE Powódka B.
Czytaj więcej»

VI P 582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 582/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko A. J. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego I Oddala powództwo o u
Czytaj więcej»

VI P 600/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy także wskazać na istotną okoliczność, a mianowicie fakt, iż praca powódek w żaden sposób nie różniła się od pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione na stanowisku sortowacza na podstawie umowy o pracę.(..) . Pozwany wprawdzie zaprzeczał tej okoliczności, jednak nie wykazał różnicy w obowiązkach osób zatrudnionych na podstawie umów o (...)
Sygn. akt VI P 600/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Wanda Wiesława Janowicz Zofia Ugolik Protokolant: Mariola Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. oraz M. H. i M. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

VI P 617/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie stanowi wystarczającego kryterium doboru pracowników do zwolnienia jedynie wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia za pracę, z pominięciem poziomu kwalifikacji zawodowych, stażu pracy oraz stosunku do obowiązków pracowniczych, także wtedy, gdy przyczyną wypowiedzenia jest konieczność ograniczenia zatrudnienia ze względów (...)
Sygn. akt VI P 617/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy: Romana Scholastyka Głowacka Anastazja Elżbieta Jonio Protokolant: Justyna Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa P. S. (1) przeciwko Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. (...) w B. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę
Czytaj więcej»

VI P 618/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Klauzula poufności nie jest pojęciem tożsamym z zakazem konkurencji. Ustawowym lub umownym obowiązkiem zachowania poufności objęte mogą zostać wyłącznie informacje dotyczące tajemnicy pracodawcy, wyodrębnionej na podstawie art. 100 § 2 pkt 5 k.p. Z zakazem konkurencji związany jest natomiast zakaz podjęcia przez pracownika działalności (...)
Sygn. akt VI P 618/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w O. . o odszkodowanie I Powództwo oddala II Odstępuje od obciążenia powoda kosztami zastępstwa procesowego Sygn. akt VI P
Czytaj więcej»

VI P 621/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870.) pracownikowi służy prawo do określonej kontroli, przez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Rozporządzenie to nie wskazuje czy i ewentualnie w (...)
Sygn. akt VI P 621/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o sprostowanie protokołu powypadkowego I Nakazuje pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w K. sprostowanie protokołu (...) ustalenia okol
Czytaj więcej»