Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
295

XIII W 6109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obwiniony kierował nie w pełni sprawnym ciągnikiem (brak lusterek bocznych), nie sygnalizował manewru skrętu w lewo i miał unieruchomioną opatrunkiem gipsowym lewą rękę. Powyższe fakty w połączeniu z ewidentnym niedosłuchem i obniżeniem zdolności psychomotorycznych w związku z wiekiem (83 lata w dniu zdarzenia) powodują, że jako kierowca (...)
Sygn. akt XIII W 6109/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Protokolant Dawid Fedorczuk przy udziale oskarżyciela T. Ś. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 kwietnia i 3 czerwca 2014 r. sprawy A. K. (1) , s. K. i M. z domu G. , ur. (...) w K. obwinionego o to, że: 1 w dniu 24 sierpnia 2013r. około godz. 10.10 w m. K. pow. (...) kierując ciągnikiem rolniczym m-ki U. o n
Czytaj więcej»

XV K 144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie oskarżonego polegające na najechaniu na funkcjonariusza policji, któremu udało się uniknąć doznania obrażeń poprzez odskoczenie na bok lub wskoczenie z powrotem do radiowozu, wyczerpuje znamiona użycia przemocy w celu zmuszenia policjanta do odstąpienia od czynności legitymowania i badania stanu trzeźwości kierowcy. Oskarżony w (...)
Sygn. akt XV K 144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Bartłomieja Horby po rozpoznaniu w dniu 23.04.2014 r. sprawy: B. B. , s. W. i J. z d. F. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 grudnia 2013 roku w B. przy ulicy (...) używając samochodu marki M. o nr rej. (...) dopuścił się czynnej napaści na funkcjon
Czytaj więcej»

XV K 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XV K 195/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Jurzyk Protokolant Anna Turowska przy udziale Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu dnia 09.04.2014 r. sprawy B. L. s. H. i S. z d. S. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że w dniu 21 maja 2013 roku około godziny 19:30 w B. na ulicy (...) prowadził motocykl marki Y. (...) będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziły
Czytaj więcej»

XV K 305/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Komputer został przekazany w całości z urządzeniami peryferyjnymi oraz w torbie. Co więcej, biorąc po uwagę wiedzę i doświadczenie przeciętnie myślącego człowieka, powyższa okoliczność skłania raczej do wniosku, iż jeżeli dana osoba korzysta z komputera, znając do niego hasło dostępu to jest jego właścicielem. Sam fakt obniżonej ceny w tym (...)
sygnatura akt XV K 305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie Przewodniczący SSR Marek Dąbrowski Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Jolanty Kropiewnickiej po rozpoznaniu w dniach 16.05., 6.06., 11.08., 12.09. oraz 15.10.2014 r. sprawy: 1 P. K. (1) , s. A. i J. z d. M. , ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w okresie od 28 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku w B. przy ul. (...) działają
Czytaj więcej»

XV K 502/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dlatego też należało przyjąć, że oskarżony chciał wręczyć i de facto wręczył, kładąc obok uda policjanta banknot, łapówkę. W ocenie Sądu takie działanie wypełniło znamiona typu podstawowego, czyli opisane w art. 229 § 1 k.k., a nie w art. 229 § 3 k.k. Po pierwsze nie wskazano w zarzucie o naruszenie jakiego konkretnie przepisu prawa chodziło (...)
Sygn. akt XV K 502/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Mirosławy Mikuckiej po rozpoznaniu w dniach 17.10, 9.12.2013 r. sprawy: U. K. , s. A. i N. z d. K. , ur. (...) w N. ( B. ) oskarżonego o to, że: w dniu 8 marca 2013 roku w B. w Galerii Handlowej (...) przy ul. (...) wręczył funkcjonariuszowi policji asp. B. L. , ko
Czytaj więcej»

XV K 742/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Kontratypem pozaustawowym, w ocenie Sądu, nie jest też tzw. „prowokacja dziennikarska”. W tej kwestii pojawiają się rozbieżne stanowiska w doktrynie. Jednakże zgodzić się należy zdecydowanie z poglądem, że nie jest to kontratyp i nie zwalnia automatycznie z odpowiedzialności karnej dziennikarza, jeżeli realizując materiał popełnił on (...)
Sygn. akt XV K 742/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Piotra Karola Bilewicza po rozpoznaniu w dniach 02.09., 10.10. i 14.11.2013 r. sprawy: E. G. - T. , s. J. i I. z d. G. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: I w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 roku w B. działając w krótkich odstępach cz
Czytaj więcej»

I C 3822/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-21

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: określenie wysokości wynagrodzenia za urządzenia pozostawione w chwili wygaśnięcia umowy użytkowania wieczystego odbywać się musi w spójności z celem umowy do której strony przystąpiły i zamiarem stron.
Sygn. akt: I C 3822/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Głos Protokolant: sekr. sądowy Marta Pacuk po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. O. przeciwko Gminie S. o zapłatę I Zasądza od pozwanej Gminy S. na rzecz powoda T. O. kwotę 16 058,33 zł ( szesnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze
Czytaj więcej»

II Ns 216/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-05-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 216/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia Jolanta Klimowicz-Popławska Protokolant – Marta Wróblewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2014 roku w B. sprawy z wniosku L. R. o sprostowanie aktów stanu cywilnego postanawia: I. Oddalić wniosek; II. Stwierdzić, że zainteresowany ponosi we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Sygn. akt II Ns 216/14
Czytaj więcej»

II Ns 1395/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 1395/14 POSTANOWIENIE Dnia 19 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku D. K. z udziałem J. K. o podział majątku wspólnego postanawia : I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego D. K. i J. K. wchodzi: 1 nieruchomość zabudowana położona w B. przy ulicy (...) , o powierzchni 0,0352 ha, o n
Czytaj więcej»

II Ns 1897/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 1897/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w B. w składzie : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Emilia Nabiałek po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółdzielni Pracy (...) w B. z udziałem (...) S.A. w W. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia : I Ustanowić służebność przesyłu obciążającą nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi (...) , położoną w B. przy u
Czytaj więcej»