Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
295

I C 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: …w ocenie Sądu istotną zmianą okoliczności o której mowa w art. 145 p.z.p. w żadnym wypadku nie jest brak środków finansowych. Wystarczająca ilość środków finansowych na wykonanie umowy i wykonanie zaciągniętego zobowiązania jest okolicznością, którą strona powinna przewidzieć w chwili zawierania umowy i wpisać ją w tzw. ryzyko kontraktowe.
Sygn. akt: I C 32/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: Stażysta Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , H. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na rzecz powodów E. K.
Czytaj więcej»

I C 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 207/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pannert Protokolant: stażysta Anna Rogińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko W. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. M. na rzecz powoda S. W. kwotę 1371 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych z ustawowymi odsetkami w wysokośc
Czytaj więcej»

II Ns 2797/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Normę kolizyjną właściwą dla oceny formy testamentu sporządzonego za granicą przez spadkodawcę, po którym otwarcie spadku nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 roku, Nr 80, poz. 432), stanowi nie przepis art. 35 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne (...)
Sygn. akt II Ns 2797/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia Jolanta Klimowicz-Popławska P. M. F. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014 roku w B. sprawy z wniosku Z. W. z udziałem H. W. , K. W. (1) , A. W. (1) , P. Ł. , A. Ł. , K. W. (2) , M. R. , M. W. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. , A. W. (2) , M. W. (2) i S. W. postanawia: I. Stwierdzić, że spadek po J. W. c. F. i K. , zmarłej dni
Czytaj więcej»

II Ns 2810/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt: II Ns 2810/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Gąsowska Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku G. K. z udziałem P. A. , E. K. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po D. P. I Stwierdza, że spadek po D. P. c. J. i J. , zmarłej dnia 11.01.2014 r. w B. , ostatnio stale zamieszkałej w
Czytaj więcej»

II Ns 3185/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3185/09 POSTANOWIENIE Dnia 04 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. O. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I Ustanowić służebność przesyłu obciążającą nieruchomość o numerach geodezyjnych (...) położoną w obrębie wsi Ł. gmina T.
Czytaj więcej»

II Ns 3206/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Ns 3206/13 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. B. wniósł o zabezpieczenie spadku po D. B. , zmarłej dnia 23 marca 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałej w B. przy ulicy (...) , poprzez nakazanie wpisania stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nr (...) prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , położonej w B. przy ulicy (...) , a mianowicie o niezgodności stanu prawnego z niej wynikającego z rzeczywistym stanem prawnym oraz złożenie do depozytu sądowego środkó
Czytaj więcej»

II Ns 3303/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: II Ns 3303/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Anna Kurianowicz po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. (1) z udziałem P. K. , G. C. B. K. (1) O otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia praw do spadku po T. C. I Stwierdza, że spadek po T. C. c. W. i J. , zmarłej dnia 27 maja 2013
Czytaj więcej»

II Ns 3368/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3368/13 POSTANOWIENIE Dnia 04 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Piotr Jacek Sochacki po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. z udziałem J. G. , U. K. o podział majątku wspólnego i dział spadku postanawia: I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego M. P. i R. P. (1) wchodzi własność nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewiden
Czytaj więcej»

II Ns 3632/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3632/17 POSTANOWIENIE Dnia 06 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Elżbieta Mucharska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 roku w Białymstoku na rozprawie z wniosku E. K. z udziałem H. M. o zniesienie współwłasności postanawia: I Ustalić, iż przedmiotem zniesienia współwłasności E. K. w 477/480 części i H. M. w 3/480 części jest nieruchomość zabudowana położona we wsi W. gmina W. ,
Czytaj więcej»

II Ns 3738/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3738/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Krzysztof Olechno po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku E. A. , K. M. z udziałem M. R. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia: 1 Zezwolić E. A. i K. M. na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, po
Czytaj więcej»