Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
281

VI P 556/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprostowanie świadectwa pracy –art.30§1 pkt2 k.p. poprzez dopisanie art.10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sygn. akt VI P 556/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Irena Opolska Protokolant: Agata Słomińska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko Administracji (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o sprostowanie świadectwa pracy Oddala powództwo. Sygn. akt VI P 556/13 UZASADNIENIE Powódka B.
Czytaj więcej»

VI P 547/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 547/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Irena Data Romana Scholastyka Głowacka Protokolant: Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. U. przeciwko Zespołowi Szkół w S. o przywrócenie do pracy 1 Przywraca powódkę B. U. do pracy w pozwanym Zespole Szkół w S. n
Czytaj więcej»

VI P 665/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: chociaż wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, to wynikające z art. 45 § 1 k.p. wymaganie zasadności decyzji pracodawcy w razie zastosowania tego trybu wobec pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oznacza, iż decyzja ta nie może być dowolna, również w przypadku osób zajmujących stanowiska (...)
Sygn. akt VI P 665/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Zbigniew Andrzejczyk, Edyta Charkiewicz Protokolant: Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

VI P 833/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-07-03

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) pozwany rozwiązując z powodem umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt. 2) k.p., w czasie kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, nie naruszył przepisów prawa, w tym art. 41 k.p. Zgodnie z w/w regulacją pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej (...)
Sygn. akt VI P 833/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Katarzyna Kolada Protokolant: Mateusz Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. Ł. przeciwko (...) Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia w B. o przywrócenie do pracy Powództwo oddala Sygn. akt: VI P
Czytaj więcej»

VI U 82/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ():Zdaniem (…) Sądu podnoszona przez organ rentowy okoliczność, że płatnik składek zbyt późno przekazał do odpowiedniej komórki organizacyjnej ZUS informację o ustaniu stosunku pracy z P.T. nie rodzi odpowiedzialności płatnika składek na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten reguluje bowiem wyłącznie (...)
Sygn. akt VI U 82/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przy udziale P. T. (1) o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania (...
Czytaj więcej»

VI U 84/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić trzeba, że art.36 ust.4 w/w ustawy należy stosować odpowiednio do osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą (mowa o tym w art.52 w/w ustawy) i stanowi on o wyliczeniu podstawy zasiłku. Z kolei z art.36 ust.4 w zw. z art.52 w zw. z art.48 ust.2 w/w ustawy wynika, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego (...)
Sygn. akt VI U 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek macierzyński na skutek odwołania M. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.
Czytaj więcej»

VI U 113/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2015-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Funkcjonariusz Policji w okresie służby nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby otrzymuje uposażenie w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Po zwolnieniu ze służby nie nabywa on prawa do zasiłku chorobowego przewidzianego przepisami ustawy z dnia 25 (...)
Sygn. akt VI U 113/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołań M. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dni
Czytaj więcej»

VI U 172/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd miał świadomość , w sytuacji życiowej odwołującej , że pobrane wynagrodzenie z umowy zlecenia była niewspółmiernie małe do wysokości kwoty zasiłku chorobowego , jakie nakazał zwrócić odwołującej zaskarżoną decyzją organ rentowy . Ale niestety Sąd miał też świadomość, że ustawodawca nie przewidział możliwości stosowania zasad współżycia (...)
Sygn. akt VI U 172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Piotr Leszczuk po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy B. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania B. H. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 24.02.2016 r. zn
Czytaj więcej»

VI U 182/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obiektywne zdarzenie mające miejsce w pracy, uprawdopodobnione materiałem dowodowym w sprawie i tak stanowiłoby istotną współprzyczynę reakcji chorobowej odwołującej w następstwie tych zdarzeń, mimo występowania równolegle ewentualnych schorzeń samoistnych , bowiem z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że fakt występowania u (...)
Sygn. akt VI U 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania M. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 26
Czytaj więcej»

VI U 339/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń z ubezpieczeń społecznych obciąża, na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy systemowej, płatnika składek tylko wówczas, gdy ich pobranie spowodowane zostało przekazaniem przez niego nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, a jednocześnie brak jest podstaw do (...)
Sygn. akt VI U 339/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Maciej Łukaszewicz Protokolant Mariola Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. z udziałem zainteresowanej M. R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Od
Czytaj więcej»