Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
283

VIII GC 844/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jakkolwiek brak informacji o przyczynach niepodjęcia mediacji nie skutkuje zwrotem pozwu, to jednak powód musi się liczyć w takiej sytuacji z konsekwencjami chociażby w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Są one wszakże wynikiem pochopnego wytoczenia pozwu mimo obowiązku podjęcia próby mediacji czy pozasądowego porozumienia. Sąd uznaje w powyższej sytuacji za zasadne odstąpienie od obciążania pozwanej kosztami procesu, o czym orzeczono na podstawie art.102 k.p.c. Decyzja taka byłaby w sposób oczywisty sprzeczna ze standardami, jakie wyznacza kodeks postępowania cywilnego w zakresie przedsądowego rozstrzygania sporów i stanowiłaby akceptację zachowań procesowych niezgodnych z wolą ustawodawcy.
Sygn. akt VIII GC 844/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Andrysewicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu; III oddalić wniosek pozwanej o
Czytaj więcej»

II Ns 4877/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-03

Data publikacji: 2015-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy.
Sygn. akt II Ns 4877/13 POSTANOWIENIE Dnia 03 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Emilia Nabiałek po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku J. H. z udziałem B. Z. , M. S. (1) , E. B. (1) , E. B. (2) , M. K. , H. G. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I Stwierdzić, że spadek po M. S. (2) z domu Ł. , córce I. i K. , zmarłej dnia 06 lipca 1941 r
Czytaj więcej»

II Ns 2002/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo właściwe dla formy testamentu i jego odwołania określa Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 05 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284).Zatem przepisy tej Konwencji, a nie art. 35 Prawa prywatnego międzynarodowego ( w brzmieniu obowiązującym przed datą 4.02.2011 r.) określają prawo właściwe dla oceny formy testamentu
Sygn. akt: II Ns 2002/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Katarzyna Bejda po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku D. O. z udziałem J. S. O. i M. E. O. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po M. O. I Stwierdza, że spadek po M. O. , zmarłym dnia 6 stycznia 2011 roku w P. , ostatnio stale zamieszkałym w C. , na podstawie t
Czytaj więcej»

II Ns 2797/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Normę kolizyjną właściwą dla oceny formy testamentu sporządzonego za granicą przez spadkodawcę, po którym otwarcie spadku nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 roku, Nr 80, poz. 432), stanowi nie przepis art. 35 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 roku, 46, poz. 290 z późn. zm.), lecz art. 1 i następne Konwencji dotyczącej praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 1969 roku, Nr 34, poz. 284).
Sygn. akt II Ns 2797/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia Jolanta Klimowicz-Popławska P. M. F. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014 roku w B. sprawy z wniosku Z. W. z udziałem H. W. , K. W. (1) , A. W. (1) , P. Ł. , A. Ł. , K. W. (2) , M. R. , M. W. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. , A. W. (2) , M. W. (2) i S. W. postanawia: I. Stwierdzić, że spadek po J. W. c. F. i K. , zmarłej dni
Czytaj więcej»

II Ns 2618/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 2618/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Emilia Nabiałek po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. T. (1) z udziałem H. U. o stwierdzenie nabycia spadku po L. U. (1) postanawia: I Stwierdzić, że spadek po L. U. (1) , synu J. i F. , zmarłym dnia 17 sierpnia 1963 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B.
Czytaj więcej»

II Ns 2810/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt: II Ns 2810/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Gąsowska Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku G. K. z udziałem P. A. , E. K. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po D. P. I Stwierdza, że spadek po D. P. c. J. i J. , zmarłej dnia 11.01.2014 r. w B. , ostatnio stale zamieszkałej w
Czytaj więcej»

II Ns 3937/11

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-09

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dokonanie podziału do korzystania nie powoduje zmiany stosunków własnościowych
Sygn. akt II Ns 3937/11 POSTANOWIENIE Dnia 9 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Katarzyna Małyszko Protokolant : sekr. sądowy Izabela Ameljan- Szymańska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku I. L. z udziałem G. W. o określenie sposobu korzystania postanawia: I. Dokonać podziału do korzystania nieruchomości położnej w B. przy ul. (...) oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powi
Czytaj więcej»

VII K 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie, że kierowca radiowozu nie zachował szczególnej ostrożności nie oznacza jednak automatycznie, że kierowca pojazdu, który się z nim zderzył, również nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co skutkowało powstaniem wypadku drogowego. Odpowiedzialność kierowcy pojazdu uprzywilejowanego jest bowiem niezależna od odpowiedzialności kierowcy drugiego z pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku.
Sygn. akt VII K 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Monika Kuryś po rozpoznaniu w dniach 2 i 30.11.2016 r., 8.02, 15.03, 14.06, 5.07.2017 r. sprawy: W. J. (1) syna K. i Z. z domu W. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: W dniu 12 lutego 2015 roku około godz. 11:56 w miejscowości B. kierując samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) , nieumyślnie nar
Czytaj więcej»

VI P 433/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza zgromadzonego w nin. sprawie materiału dowodowego doprowadziła ostatecznie Sąd do przekonania, że pomiędzy stronami stosunku pracy w firmie pozwanego doszło do nieformalnych (ustnych) porozumień co do tego, że wypłata gotówki ,,do ręki” na koniec miesiąca będzie rekompensować kierowcom wszystkie należności związane z podróżami służbowymi, podczas których pokonywali wielokilometrowe trasy. Zasadniczo nie jest nieważne ani nieskuteczne w świetle prawa pracy ustne ustalanie pomiędzy stronami stosunku pracy warunków zatrudnienia i wynagradzania. Pozwany nie jest jednostką sfery budżetowej i mógł zasady rozliczania należności związanych z podróżami służbowymi wprowadzić samodzielnie, we własnym zakresie. Ustalanie tych należności mogło być powiązane z długością (ilością kilometrów) pokonywanych tras, albo odwoływać się do zasad zwrotu kosztów podróży pracownikom sfery budżetowej (tzn. określonych w rozporządzeniu z 2013r.). W firmie pozwanego utrzymywała się (za zgodą obu stron stosunku pracy) pewna fikcja. Polegała na tym, że w dokumentach rozliczających delegacje (druki pod nazwą ,,Polecenie wyjazdu służbowego”) kwoty diet i ryczałtów za noclegi obliczane były w zgodzie z rozporządzeniem z 2013r., natomiast faktycznie wypłacana na koniec miesiąca gotówka była pochodną stosowania stawek kilometrowych. Opisaną powyżej propozycję rozliczania kosztów podróży służbowych przyjęli i zaakceptowali obydwaj powodowie, co każdorazowo potwierdzali podpisując w/w dokumenty.
Sygn. akt VI P 433/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Dorota Michalak Protokolant – Magdalena Gryżenia po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa głównego: P. G. (1) i S. B. (1) przeciwko: K. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. o zapłatę oraz sprawy z powództwa wzajemnego: K. K. (1)
Czytaj więcej»

VIII GC 844/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Strona powodowa nieuzupełniająca pozwu w trybie art.505 ze zn. 37 § 1 kpc, czyli niewykazująca umocowania zgodnie z art.68 zdanie pierwsze, niedołączająca pełnomocnictwa zgodnie z art.89 § 1 zdanie pierwsze i drugie oraz nieuiszczająca w określonych sytuacjach opłaty uzupełniającej od pozwu pozostaje stroną przegrywającą sprawę w rozumieniu art.98 § 1 kpc, 2. Pozwany, któremu doręczono odpis pozwu (art.505 ze zn.37 § 3 kpc) ma prawo zgłosić na podstawie art.203 § 3 kpc, stosowanego odpowiednio, w terminie dwutygodniowym, licząc od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania, wydanego w trybie w art.505 ze zn.37 § 1 kpc, wniosek o przyznanie kosztów
Sygn.akt VIII GC 844/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Paweł Hempel po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko G. K. oraz Ł. K. , prowadzącym (...) spółkę cywilną w B. o zapłatę na skutek wniosku pozwanego G. K. o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2015r. postanawia: uzupełn
Czytaj więcej»