Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
313

VI P 137/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Co do zasady nie jest wykluczone postrzeganie, jako zasadnej, decyzji o wypowiedzeniu umowy pracownikowi, do którego pracodawca utracił zaufanie wskutek podjęcia przez współmałżonka działalności konkurencyjnej. W każdym takim przypadku decydujące znaczenie ma jednakże całokształt okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy. Konkretne (...)
Sygn. akt VI P 137/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Michalak Ławnicy: Alina Marianna Pryzmont Barbara Stypułkowska Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o odszkodowanie I. Zasądza od pozwanego (...) Spółk
Czytaj więcej»

VI P 162/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2020-12-18

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W demokratycznym porządku prawnym prawo powinno działać w zasadzie na przyszłość, a nie wstecz, w tym znaczeniu, że powinno wiązać określone w nim skutki prawne ze zdarzeniami mającymi miejsce po jego wejściu w życie. Zasada lex retro non agit jest adresowana przede wszystkim do ustawodawcy i zakazuje mu stanowić norm prawnych, które miałyby (...)
Sygn. akt VI P 162/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : Sędzia Marta Kiszowara Protokolant: Agata Żukowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w B. –Skarbowi Państwa o odprawę I Zasądza od pozwanego Izby Administracji Skarbowej w B. –Skarbu Państwa na rzecz powódki M.
Czytaj więcej»

VI P 153/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 8. Zgodnie z art. art. 183c § 1 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie (...)
Sygn. akt VI P 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Lidia Klimczuk Barbara Krysztopik Protokolant: Marta Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. M. i M. T. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w B. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy I Powództwo odda
Czytaj więcej»

VI P 177/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI P 177/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Michalak Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. oraz T. M. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w B. o wydanie świadectwa służby I. Nakazuje pozwanemu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowe
Czytaj więcej»

VI P 178/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nadto, postępując w sposób lojalny wobec pracownika, pozwany powinien był uprzedzić go o swoich zamiarach. W świetle niniejszej sprawy pozwany nie tylko „oczekiwał” na chwilę, gdy będzie mógł powódkę zwolnić, ale nawet po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę potraktował ją lekceważąco odmawiając rozmowy na ten temat. Nie sposób (...)
Sygn. akt VI P 178/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Wanda Kuźmicka Tadeusz Matys Protokolant: Marta Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. Zakład (...) w B. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia I Przywraca powód
Czytaj więcej»

VI P 201/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gdy pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a później rozwiązał ją bez wypowiedzenia i pracownik zaskarżył obie te czynności, to ustalenie zgodności z prawem wypowiedzenia jest warunkiem wstępnym , aby art.60 k.p. miał zastosowanie. Jeżeli wypowiedzenie było bezprawne, to art.60 k.p. nie ma zastosowania do roszczeń przysługujących pracownikowi (...)
Sygn. akt VI P 201/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy Halina Leszczyńska Barbara Bajda Protokolant Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Wyższej Szkole (...) w B. o odszkodowania I. Zasądza od pozwanego Wyższej Szkoły (...) w B. na rzecz powódki A. W. kwotę
Czytaj więcej»

VI P 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r., I (...)
Sygn. akt VI P 244/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Agnieszka Pietreniuk Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko A. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe (...) A. M. w
Czytaj więcej»

VI P 272/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Wyjaśnienia tu wymaga, że przedmiotowa sprawa nie należała do katalogu spraw o wynagrodzenie o pracę, w przypadku których wysokość wynagrodzenia minimalnego radcy prawnego ustalana się w oparciu o § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych na 75 % stawki (...)
Sygn. akt VI P 272/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. przeciwko A. P. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I. Pozbawia w całości wykonalności wyrok Sąd
Czytaj więcej»

VI P 298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie zatem przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być podana w piśmie zawierającym oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy bez wypowiedzenia.
Sygn. akt VI P 298/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Ryszard Woronowicz Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko A. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w B. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanej A. M. prowad
Czytaj więcej»

VI P 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Nie można zgodzić się z oceną strony pozwanej, że zachowanie powoda łamie zasadę dbałości o dobro zakładu pracy określoną w art 100 k.p. Zasada ta nabiera innego znaczenia w przypadku urzędu, którego zadaniem jest dbanie o dobro publiczne. Urząd Miasta jest organem pomocniczym, służącym Prezydentowi jako organowi gminy, do działania na (...)
Sygn. akt VI P 322/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Ławnicy Małgorzata Mackiewicz Urszula Masłowska Protokolant Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 roku w B. sprawy z powództwa S. W. (1) przeciwko Urzędowi Miejskiemu w B. o przywrócenie do pracy I Przywraca powoda S. W. (1) do pracy w pozwanym Urzędzie Miejsk
Czytaj więcej»