Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
300

VI P 582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 582/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko A. J. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego I Oddala powództwo o u
Czytaj więcej»

VI P 600/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy także wskazać na istotną okoliczność, a mianowicie fakt, iż praca powódek w żaden sposób nie różniła się od pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione na stanowisku sortowacza na podstawie umowy o pracę.(..) . Pozwany wprawdzie zaprzeczał tej okoliczności, jednak nie wykazał różnicy w obowiązkach osób zatrudnionych na podstawie umów o (...)
Sygn. akt VI P 600/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Wanda Wiesława Janowicz Zofia Ugolik Protokolant: Mariola Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. oraz M. H. i M. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

VI P 617/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie stanowi wystarczającego kryterium doboru pracowników do zwolnienia jedynie wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia za pracę, z pominięciem poziomu kwalifikacji zawodowych, stażu pracy oraz stosunku do obowiązków pracowniczych, także wtedy, gdy przyczyną wypowiedzenia jest konieczność ograniczenia zatrudnienia ze względów (...)
Sygn. akt VI P 617/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy: Romana Scholastyka Głowacka Anastazja Elżbieta Jonio Protokolant: Justyna Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa P. S. (1) przeciwko Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. (...) w B. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę
Czytaj więcej»

VI P 621/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870.) pracownikowi służy prawo do określonej kontroli, przez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Rozporządzenie to nie wskazuje czy i ewentualnie w (...)
Sygn. akt VI P 621/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o sprostowanie protokołu powypadkowego I Nakazuje pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w K. sprostowanie protokołu (...) ustalenia okol
Czytaj więcej»

VI P 623/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: należy zauważyć ,że powód nie otrzymał od pracodawcy wypowiedzenia wyłącznie w trybie art. 30 § 1 pkt.2 kp ale, jak należy rozumieć (…)w trybie art.10 ustawy 13 lipca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (…) , a te uregulowania prawne wskazują na konieczność (...)
Sygn. akt VI P 623/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Alina Pawluczuk Tomasz Władysław Śnieć Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko J. K. (2) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji (...) J. K. (2) w K. o odszk
Czytaj więcej»

VI P 618/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Klauzula poufności nie jest pojęciem tożsamym z zakazem konkurencji. Ustawowym lub umownym obowiązkiem zachowania poufności objęte mogą zostać wyłącznie informacje dotyczące tajemnicy pracodawcy, wyodrębnionej na podstawie art. 100 § 2 pkt 5 k.p. Z zakazem konkurencji związany jest natomiast zakaz podjęcia przez pracownika działalności (...)
Sygn. akt VI P 618/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w O. . o odszkodowanie I Powództwo oddala II Odstępuje od obciążenia powoda kosztami zastępstwa procesowego Sygn. akt VI P
Czytaj więcej»

VI P 627/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI P 627/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy Anna Tywończuk-Gieniusz Ryszard Woronowicz Protokolant Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. J. przeciwko Urzędowi Gminy M. o przywrócenie poprzednich warunków płacy Oddala powództwo. Sygn. akt VI P 627/13 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

VI P 665/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: chociaż wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, to wynikające z art. 45 § 1 k.p. wymaganie zasadności decyzji pracodawcy w razie zastosowania tego trybu wobec pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oznacza, iż decyzja ta nie może być dowolna, również w przypadku osób zajmujących stanowiska (...)
Sygn. akt VI P 665/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Zbigniew Andrzejczyk, Edyta Charkiewicz Protokolant: Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

VI P 667/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI P 667/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Zbigniew Andrzejczyk Agnieszka Pietreniuk Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o odszkodowanie z tytułu wypowiedzeni
Czytaj więcej»

VI P 833/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-07-03

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) pozwany rozwiązując z powodem umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt. 2) k.p., w czasie kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, nie naruszył przepisów prawa, w tym art. 41 k.p. Zgodnie z w/w regulacją pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej (...)
Sygn. akt VI P 833/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Katarzyna Kolada Protokolant: Mateusz Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. Ł. przeciwko (...) Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia w B. o przywrócenie do pracy Powództwo oddala Sygn. akt: VI P
Czytaj więcej»