Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI P 178/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2015-10-27

VII P 400/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 6 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, pracodawca, oświadczenie o rozwiązanie umowy, pracownik, przywrócenie do pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, pracodawca, oświadczenie o rozwiązanie umowy, choroba trwająca dłużej, pracownik, odszkodowanie, jednomiesięczne wynagrodzenie, długotrwała niezdolność do pracy, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, prawo rozwiązania, przyczyna, sytuacja pracodawcy, wyczerpanie okresu zasiłkowego, przywrócenie do pracy, okres pobierania wynagrodzenia
Zobacz»

VII Pa 36/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, łączny okres pobierania, pracownik, kodeks pracy, wynagrodzenie i zasiłek, poprzedni warunek, pobieranie świadczenia, choroba, przywrócenie powódki do pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, niezdolność pracownika do pracy, łączny okres pobierania, pracownik, kodeks pracy, wynagrodzenie i zasiłek, oświadczenie pracodawcy, poprzedni warunek, wypowiedzenie w trybie, ustanie przyczyny, pobieranie świadczenia, rozwiązanie z powódką umowy, skutek choroby, choroba, przyczyna niezdolności do pracy, przywrócenie powódki do pracy, zasiłek chorobowy
Zobacz»

VIII Pa 219/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca, kodeks pracy, oświadczenie o rozwiązania, pracownik, pozwany, choroba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, pracodawca, cofnięcie, niezdolność pracownika do pracy, kodeks pracy, oświadczenie o rozwiązania, prawo rozwiązania umowy, smycz, pracownik, pozwany, wypowiedzenie w trybie, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, choroba, podstawa do miarkowania odszkodowania, miesiąc pobierania świadczenia, rozwiązanie z powódką umowy, zasiłek
Zobacz»

IV Pa 9/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 8 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracownik, choroba, pracodawca, pozwany, wynagrodzenie i zasiłek, łączny okres pobierania, świadczenie rehabilitacyjne, gospodarcze przeznaczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • mobbing, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracownik, choroba, pracodawca, pozwany, zakładowa organizacja związkowa, prawo pracownicze, zaburzenia adaptacyjne, wynagrodzenie i zasiłek, powodu niezdolności, rozstrój zdrowia, zdrowie powódki, niezdolność pracownika do pracy, łączny okres pobierania, atmosfera w pracy, działanie, świadczenie rehabilitacyjne, gospodarcze przeznaczenie
Zobacz»

X P 774/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca, praca bez wypowiedzenia, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, pracownik, choroba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca, praca bez wypowiedzenia, wtryskarka, wypadek przy pracy, przyczyna rozwiązania umowy, łączny okres pobierania, oświadczenie pracodawcy, wynagrodzenie i zasiłek, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, górny otwór, pracownik, niezdolność, choroba trwająca dłużej, przyczyna wypadku, powodów prawa, choroba, orzeczenie lekarzy orzeczników, maszyna
Zobacz»

IV P 110/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, wynagrodzenie i zasiłek, oświadczenie o rozwiązania, pracodawca, łączny okres pobierania, rozwiązanie umowy o prace, pobieranie świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, data rozpoczęcia prac, wynagrodzenie i zasiłek, błąd formalny, błędna data, oświadczenie o rozwiązania, pracodawca, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, łączny okres pobierania, wyczerpanie okresu zasiłkowego, postaci błędnych, rozwiązanie umowy o prace, pismo o rozwiązaniu, odszkodowanie od pracodawcy, pobieranie świadczenia, uznanie wypowiedzenia, zasiłek chorobowy, powodów umów, akt osobowy powodów
Zobacz»

VII Pa 177/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2014

Data publikacji: 6 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, czas pozostawania bez pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania, praca bez wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, pobieranie świadczenia, łączny okres pobierania, pracownik, pracodawca, oświadczenie o rozwiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, drugi urząd skarbowy, czas pozostawania bez pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania, praca bez wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, pobieranie świadczenia, wadliwe wypowiedzenie, łączny okres pobierania, pracownik, urlop macierzyński, pracodawca, oświadczenie o rozwiązania, prawidłowe oznaczenie, gotowość powrotu, trwająca niezdolność do pracy, pracownica w okresie ciąży, śródmieście w łodzi, choroba trwająca dłużej
Zobacz»

III Pa 27/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 8 grudnia 2017

Data publikacji: 5 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, przywrócenie do pracy, pracodawca, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, pobieranie świadczenia, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, świadczenie rehabilitacyjne, przywrócenie do pracy, bank spółdzielczy, roszczenie dotychczasowe, zmiana powództwa, pracodawca, łączny okres pobierania, oświadczenie woli, prawo rozwiązania umowy, prawo spółdzielcze, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie i zasiłek, zakres prawa pracy, pobieranie świadczenia, sprostowanie świadectwa pracy, cofnięcie powództwa, roszczenie nowe, pracownik
Zobacz»

IV P 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostródzie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2017

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, pracownik, oświadczenie o rozwiązania, łączny okres pobierania, rozwiązanie umowy o prace, pobieranie świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, zasiłek chorobowy, pracownik, oświadczenie o rozwiązania, łączny okres pobierania, rozwiązanie umowy o prace, pobieranie świadczenia, przyznanie renty, okres ochronny, stosunek pracy bez wypowiedzenia, pracownik na badania lekarskie, rozwiązanie z powodem umowy, niezwłoczne rozwiązanie, rozwiązanie stosunków pracy, niezdolność pracownika do pracy, prawo rozwiązania, świadczenie pracy, dzień zasiłku
Zobacz»

X P 232/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, kodeks pracy, pracownik, oświadczenie o rozwiązanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, kodeks pracy, okres ochronny, pracownik, okres zasiłkowy, oświadczenie o rozwiązanie umowy, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, powodów umów, oświadczenie pracodawcy, okres pobierania wynagrodzenia, akt osobowy powodów, niezdolność, wywiad zawodowy, pozwany
Zobacz»

VI Pa 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013

Data publikacji: 9 maja 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, pracodawca, pobieranie świadczenia, praca bez wypowiedzenia, pracownik, choroba, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, zwolnienie lekarskie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, pracodawca, okres ochronny, pobieranie świadczenia, okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, praca bez wypowiedzenia, pracownik, najlepszy pracownik, pracodawca powódki, choroba, usprawiedliwiona nieobecność, łączny okres pobierania, miesiąc pobierania, pierwsze świadczenie, wynagrodzenie i zasiłek, zachowanie okresu wypowiedzenia, niezdolność, zwolnienie lekarskie, określenie pracodawcy
Zobacz»

VIII Pa 29/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, choroba, świadczenie rehabilitacyjne, pracownik, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, okres zasiłkowy, choroba, świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca do rozwiązania, pracownik, odzyskanie zdolności do pracy, lekarz, umowa o pracę na czas określony, łączny okres pobierania, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie i zasiłek, niezdolność pracownika do pracy, zaświadczenie lekarskie, niezdolność do pracy powódki, okres nieobecności, badanie lekarskie, zdolność do świadczenia pracy
Zobacz»

VIII Pa 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 marca 2015

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, wynagrodzenie i zasiłek, praca bez wypowiedzenia, łączny okres pobierania, pracodawca, świadczenie rehabilitacyjne, pozwany, zwolnienie lekarskie, choroba, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przywrócenie do pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, wynagrodzenie i zasiłek, praca bez wypowiedzenia, łączny okres pobierania, pracodawca, usprawiedliwiona nieobecność, rozwiązanie z powodem umowy, praca z powodów, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, dyskryminacja, świadczenie rehabilitacyjne, nieobecność pracownika w pracy, stosunek pracy bez wypowiedzenia, pozwany, umowa bez wypowiedzenia, rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy, zwolnienie lekarskie, choroba, rozwiązanie stosunków pracy, pracownik
Zobacz»

X P 566/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, pracodawca, świadczenie rehabilitacyjne, przywrócenie do pracy, pracownik, wynagrodzenie za czas pozostawania, czas pozostawania bez pracy, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, rozwiązanie umowy o prace
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • okres zasiłkowy, praca bez wypowiedzenia, zdolność do prac, pracodawca, przyczyna nieobecności, świadczenie rehabilitacyjne, przywrócenie do pracy, pracownik, wynagrodzenie za czas pozostawania, czas pozostawania bez pracy, urlop wypoczynkowy, niezdolność do prac, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, rozwiązanie umowy o prace, dozorca, ustanie przyczyny, praca z powodów, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, możliwość zwolnienia pracownika
Zobacz»

VIII Pa 87/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 3 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, kodeks pracy, praca bez wypowiedzenia, pobieranie świadczenia, rozwiązanie umowy o prace, łączny okres pobierania, choroba, pracownik, wynagrodzenie i zasiłek, pracodawca oświadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, kodeks pracy, okres ochronny, praca bez wypowiedzenia, pobieranie świadczenia, rozwiązanie umowy o prace, łączny okres pobierania, zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, praca w trybie, choroba, pracownik, pracodawca oświadczenia o rozwiązaniu, pracownik do pracy, niezdolność do prac, wynagrodzenie i zasiłek, przepis kodeksu cywilnego, pracodawca oświadczenia, okres pobierania świadczenia, ustawa o świadczeniach pieniężnych
Zobacz»

XXI Pa 551/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2017

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pracodawca, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, pracownik, łączny okres pobierania, pobieranie świadczenia, wynagrodzenie i zasiłek, oświadczenie o rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • pracodawca, praca bez wypowiedzenia, powrót do pracy, rozwiązanie umowy o prace, świadczenie rehabilitacyjne, przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, pracownik, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przedmiot spotkania, okres ochronny, łączny okres pobierania, pracownik do pracy, pobieranie świadczenia, wynagrodzenie i zasiłek, oświadczenie o rozwiązanie umowy, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawcę orzeczenia, przyczyna nieobecności, rozwiązanie z powódką umowy, zeznanie powódki
Zobacz»

V P 139/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, wynagrodzenie i zasiłek, pracownik, zwolnienie lekarskie, choroba, łączny okres pobierania, oświadczenie o rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, niezdolność do prac, wynagrodzenie i zasiłek, okres zasiłkowy, kręgosłup, skręt ciała, schorzenie neurologiczne, pracownik, medycyna pracy, prawo rozwiązania umowy, zwolnienie lekarskie, choroba, powstanie ponownej niezdolności, łączny okres pobierania, oświadczenie o rozwiązanie umowy, stanowisko sprzątaczki, zasiłek chorobowy, okres pobierania zasiłku, rozwiązanie bez wypowiedzenia
Zobacz»

X P 998/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, praca bez wypowiedzenia, kodeks pracy, zasady współżycia społecznego, pracownik, przywrócenie do pracy, pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, choroba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, praca bez wypowiedzenia, kodeks pracy, miesiąc świadczenia rehabilitacyjnego, zasady współżycia społecznego, dokument w aktach osobowy, komentarz, pracownik, starszy doradca, redakcja naukowa, przywrócenie do pracy, pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, skutek niemożliwy do zaakceptowania, choroba, dzień okresu zasiłkowego, niezdolność, pracownik do pracy, doradca klienta, wynagrodzenie chorobowe
Zobacz»

IV P 208/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wynagrodzenie i zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne, łączny okres pobierania, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, choroba, pracodawca, pracownik, oświadczenie o rozwiązanie umowy, pozostawanie bez pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie i zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne, łączny okres pobierania, okres ochronny, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, choroba, pracodawca, choroba trwająca dłużej, pracownik, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, oświadczenie woli o rozwiązaniu, komentowany przepis, oświadczenie o rozwiązanie umowy, okres pobierania wynagrodzenia, pozostawanie bez pracy, zakończenie pobierania, niezdolność pracownika do pracy, usprawiedliwiona nieobecność, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu
Zobacz»

IV P 61/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, oświadczenie o rozwiązanie umowy, pracownik, przywrócenie do pracy, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, pozwany, choroba, praca bez wypowiedzenia, pracodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy o prace, niezdolność powódki do pracy, akt osobowy powódki, oświadczenie o rozwiązanie umowy, rehabilitacja lecznicza, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, pracownik, dokonane rozwiązanie, przywrócenie do pracy, dyrektor, łączny okres pobierania, wynagrodzenie i zasiłek, zasiłek chorobowy, pozwany, choroba, praca bez wypowiedzenia, pracodawca, termin do wniesienia odwołania, powódkę prawa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wieremiejuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kiszowara,  Wanda Kuźmicka
Data wytworzenia informacji: